2011. november 24., csütörtök

Konferencia ajánló: The London Conference in Critical Thought, 2012

Időpont: 2012. június 29-30.
Helyszín: Birkbeck College, London, UK

A Birkbeck Bölcsészettudományi Intézet szervezésében (Birckbeck Institute for the Humanities) megvalósuló interdiszciplináris konferencia célja, hogy teret nyújtson azon kutatók gondolatcseréjének, akik a munkájuk során a kritikai tradíciók és irányvonalak mentén végzik munkájukat.

A konferencián bárkit szívesen látnak a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről, beleértve (de nem kizárólagosan) a filozófiát, a kritikai jogelméletet, a kritikai földrajzot és a Frankfurti Iskolát is. A konferencia célja lehetőséget biztosítani a kapcsolatteremtésre azon kutatók számára, akik mindannyian úgy tapasztalják, hogy elméleti megközelítésmódjuk és érdeklődésük okán gyakran kerülnek az intézeteik, tanszékeik "perifériájára". A konferencia interdiszciplináris és intézményközi volta remélhetőleg elősegíti új kritikai gondolatok születését, valamint új utakat biztosít a kritikai orientáltságú tudomány művelésére és az együttműködésre egyaránt.

A konferenciára a filozófia, az irodalom, a jog, a művészetek és a politikatudományok területén dolgozó kutatók már benyújtották szekció/vitafórum javaslataikat. Ezek a fórumok olyan, egészen különböző témákat járnak körül például, mint állatiasság (animality), szuverenitás, emberi jogok, kozmopolitanizmus, a város, valamint a tér és a szöveg közötti kapcsolatok. A résztvevőket arra bíztatják, hogy ezen irányok mentén bátran kerüljenek kapcsolatba olyan gondolkodók munkájával mint Kant, Deleuze, Marx, Lacan, Foucault, Spinoza, Derrida... és a sort még hosszan lehetne folytatni.

Aki szeretne előadni egy már meglévő szekcióban vagy szeretne új témát javasolni vagy hozzájárulni a konferencia általános felvetéséhez, látogassa meg a weboldalt további részletekért:

A már megalakult szekciók a következők (részletek a linkeken)

Általános fórum: Emergent Critical Thought
Mapping the concept: developments in the productive power of critical theory
Deleuzian Theory in Practice
Textual Space/ Spatial text
the Question of the Animal
Critical Human Rights
A Transdisciplinary Approach to ‘Law’ and ‘Culture’
Cosmopolitan and the City
Marx and Marxisms Today
Critical Art
Sovereignty at the Margins: Critical Encounters with Early Modern Theories of the State


A további szekció-indítási javaslatok beadásának határideje 2012. január 15., az előadásvázlatok beadása számára pedig 2012. február 19. A konferencia nyelve az angol.

A konferenciára való jelentkezés 2012. áprilisában kezdődik, és ingyenes a résztvevők számára.


2011. november 21., hétfő

Think outside the box #1

Mi más is lehetne a Fórumon a "Think outside the box" rovat első bejegyzése, mint David Harvey-nak a mára már klasszikussá vált, az RSA-nál tartott és az RSA animációja által vizualizált "A kapitalizmus válsága" c. előadása.Előadásában David Harvey arra kérdez rá, hogy vajon eljött-e az idő, hogy túllépjünk a kapitalizmuson egy újfajta társadalmi rend felé, amely lehetővé teszi számunkra, hogy olyan rendszerben éljünk, amely felelősségre vonható, igazságos és emberséges? Az előadás rendkívül érdekes és tanulságos, egyben megfontolásra és továbbgondolásra érdemes gondolatokkal szolgál a 2008 óta zajló pénzügyi válsággal kapcsolatban, és David Harvey rávilágít arra is, hogy mi köze a válságnak a térhez, a földrajzhoz.

Az animáció Harvey RSA-n tartott előadása alapján készült. A teljes, eredeti előadást megnézhetitek itt:


Aki még nem ismeri annak az azért, aki meg ismeri, annak pedig azért érdemes újra megnéznie. :)

Mi is az az RSA? 
Az RSA (Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) filozófiájának középpontjában a "21. századi felvilágosodás" gondolata áll (visszautalva a 18. századi felvilágosodás eszméjére); a szervezet célja, hogy támogassa a társadalmak és az emberiség fejlődésével kapcsolatos új gondolatok fejlesztését és népszerűsítését.  Tevékenysége során a legkülönbözőbb diszciplínákat, gondolkodókat és perspektívákat hozza össze, hogy új ötleteket és provokatív, érdeklődést kiváltó vitákat generáljon és vigye el azt hallgatói tömegeknek.
További infók: www.theRSA.org

2011. november 13., vasárnap

A male-dominated culture?Vajon kultúránként eltérő módon értelmezhető a nők elnyomása? Vagy talán az individualizmus, az egyén liberalizálása megszabadította a nőket a társadalmon belüli hatalmi elvárásoktól? Vagy csak átalakulnak ezek az elvárások? Esetleg értelmezhető ez a piacnak alárendelt viselkedésként, amelyet a divat mint fogyasztásra ösztönzés irányít? Vagy éppen az egyéniség kifejezését elősegítve járul hozzá a nők szerepének megerősítéséhez? Érdekes vita bontakozott ki erről a hozzászólásokban is a 9gag.com oldalon (lol).

Kijött az ACME e-folyóirat új száma

Most jött a kritikai geográfusok levelezőlistájáról Lawrence Bergtől: kijött az ACME e-folyóirat új száma! A tartalmai ingyenesen hozzáférhetőek.

ACME: An International E-Journal for Critical Geographies
Table of Contents
Volume 10, Issue 2, 2011

Research:
Counting and Mapping Community Supported Agriculture (CSA) in the United States and California: Contributions from Critical Cartography/GIS
Ryan E. Galt, pp 131- 162, http://www.acme-journal.org/vol10/Galt2011.pdf

Neoliberal Utopia and Urban Realities in Delhi
Waquar Ahmed, pp 163-188, http://www.acme-journal.org/vol10/Ahmed2011.pdf

Refuge, Refusal, and Acts of Holy Contagion: The City as a Sanctuary for Soldiers Resisting the Vietnam War
Jennifer Ridgley, pp 189-214, http://www.acme-journal.org/vol10/Ridgley2011.pdf

The credibility of small island overpopulation: A critique of population density maps as a proxy for overpopulation
Luis A. Avilés, pp 215-231, http://www.acme-journal.org/vol10/Aviles2011.pdf

Identifying class and ‘classifying’ identity in Paris 2005 and Ahmedabad 2002
Ipsita Chatterjee, 232-253, http://www.acme-journal.org/vol10/Chatterjee2011.pdf

Kritische studentische Initiativen an der Bologna-reformierten Universität – Möglichkeiten und Grenzen
Schreibwerkstatt des Arbeitskreises Kritische Geographie: Anika Duveneck, Iris Dzudzek, Michael Keizers, Tino Petzold, Sebastian Schipper, Michael Wudi, pp. 254-268,
http://www.acme-journal.org/vol10/Duvenecketal2011.pdf

Cracking the Paris Carrières: Corporal Terror and Illicit Encounter Under the City of Light
Bradley L. Garrett, pp. 269-277, http://www.acme-journal.org/vol10/Garrett2011.pdf

Special Poetry and Music Section:
The Bus Hub
Kafui Attoh, David Butz, Sheila Hones, Sarah De Leeuw, pp. 278-292
http://www.acme-journal.org/vol10/Attohetal2011.pdf

Including:
“The Bus Hub: Editor’s Preface”, David Butz, pp. 278-279
“The Bus Hub”, Poem and Song, Kafui Attoh, pp. 280-285
“Author and Reader: Meeting at the Hub”, Sheila Hones, pp. 286-288
“New Routes of Geographic Contemplation: Poetry and Public Transportation”, Sarah De Leeuw, pp. 289-292
Access the song file directly: http://www.acme-journal.org/vol10/BusHubSong.m4a

Intervention:
Zero Tolerance, Imperialism, Dispossession
Katharyne Mitchell, pp. 293-312,
http://www.acme-journal.org/vol10/Mitchell2011.pdf

Interview:
Spaces of the Past, Histories of the Present: An Interview with Stuart Elden and Derek Gregory
Stuart Elden, Derek Gregory, Álvaro Sevilla-Buitrago, pp. 313-339
http://www.acme-journal.org/vol10/Eldenetal2011.pdf

ACME, Volume 10, issue 3, will be published at the end of November.
 

2011. november 11., péntek

A Fórum értékrendje - szerintem

Ez a fórum többszerzősként funkcionálna, és egyfajta közös intellektuális identitás kiépítését irányozná elő: a kritikai geográfusok identitását Magyarországon. Hogy pontosan mi lenne ez a közös, arra megfogalmaztunk egy bevezetőt, illetve a Fórum céljait, ám én úgy gondolom, hogy a Fórum céljainak megfelelően ez állandó vita és megbeszélés tárgya kell, hogy legyen - eleve mi számít kritikainak, miért úgy, mit kellene csinálni stb. Ami persze félreérthető lehet, hogy ez bármiféle olyan határozott(an) politikai csoportosulás lenne, ami egyszerűen csak befekszik annak a sokféle csoportnak vagy pártnak, ami az oldalon is szerepel, vagy akár az is problematikus lehet, hogy a kritikai földrajznak kizárólag a marxista hangját akarná képviselni - nem. A Fórum annyiban politikai, hogy a társadalomról, a társadalmi életről szóló társadalomföldrajzot akar, meg akarja indítani a társadalomról szóló kritikai diskurzust, így nyomon követi a társadalmi mozgalmakat is, és leginkább olyan csoportokat kísér figyelemmel, amelyek a részvételi demokrácia lehetőségeit keresik, és egyetértenek a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel, valamint olyan égető és aktuális kérdésekkel foglalkoznak, mint a jelenlegi gazdasági (pénzügyi) és szociális válság. Más műhelyeknél, egyetemeknél ugyanis aktív diskurzus folyik erről. Sokat gondolkoztam azon, hogy bármilyen határozott értékítélet hangoztatása mennyiben kizáró is más megközelítésekkel szemben, ami egyoldalúvá tenne egy ilyen kezdeményezést. De én úgy gondolom, hogy ilyen alapon az is morálisan megkérdőjelezhető lenne, hogy valaki mondjuk úgy adna elő az ICCG-n (Nemzetközi Kritikai Földrajzi Konferencia), hogy valós értékeit illetően egyáltalán nem tekinthető, vagy nem tekintené magát kritikai földrajzosnak, márpedig a szervezők azért igyekeztek egy határozott mentalitást és értékrendet körülrajzolni. Ez gyakran viták tárgya náluk is! Bizonyos társadalmi kérdések tárgyalásához elengedhetetlennek gondolom bizonyos értékítélet meglétét - így például hogyan kutathatná valaki a nők, a melegek, vagy a hajléktalanok helyzetét (azzal a szándékkal, hogy változtatna is ezen), ha személyesen, a mindennapi életben szexista és kirekesztő? Szerintem éppen az ilyen kérdéseken kellene elgondolkodnunk. Nem bizonyos szervezetek, csoportok véleményét vesszük át, nem is a lobbi lenne a csoport célja (bár támogathatunk egyes kezdeményezéseket), hanem a cél egy autonóm módon gondolkodó csoport létrehozása: egy olyan csoporté, akik egy újfajta társadalomföldrajzot akarnak, hogy Magyarországon ne mások beszéljenek arról a társadalomföldrajzról, ami "máshol" él és virul, hanem mi, geográfusok.

2011. november 10., csütörtök

A Társadalomelméleti Kollégium programajánlója: Occupy Social Theory - Protestmozgalmak és társadalomelmélet


A Corvinus Egyetemhez tartozó Társadalomelméleti Kollégium két előadást és vitaestet is rendez a különböző, globális méretűvé váló tiltakozó mozgalmakról, motivációikról és a társadalomelméletek kapcsolatáról.

Téma:A gazdasági válság és az elosztásbeli harcok újraéleződése 
Előadó: Győry Csaba
Időpont: november 15. (kedd) 19:00
Helyszín: TEK, Ráday u. 43-45. 5.emelet

Téma: A Wall Street antropológiája
Előadó: Kasnyik Márton
Időpont: november 22. (kedd) 19:00
Helyszín: TEK, Ráday u. 43-45. 5.emelet

A november 15-i programhoz:
"PROGRAMAJÁNLÓ: Mi kell ahhoz, hogy diffúz civil szerveződésekből koherens mozgalom legyen? Társadalomelmélet? Vagy egyszerűen elég az elégedetlenség? Többek közt ezekre a kérdésekre keressük a választ kedden 19.00-tól előadásunkon. Osszátok meg és gyertek el, mindenkit szeretettel várunk!

Arab tavasz, Democracia Real Ya!, Occupy Wall Street - 2011-ben egymást érik a látványos ellenállási mozgalmak. De vajon mi kell ahhoz, hogy diffúz civil szerveződésekből koherens mozgalom legyen? Társadalomelmélet? Vagy egyszerűen elég az elégedetlenség? Várhatunk-e az ellenálló szerveződésektől szakpolitikai javaslatokat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ az előadás során, és egyben megpróbáljuk jobban megérteni 2011 mozgalmas évének kulcsszereplőit. Mindenkit szeretettel várunk!

Előadó: Győry Csaba (Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law)

Ajánlott olvasmány az előadáshoz:

Nancy Fraser: Social Justice in the Age of Identity Politics. Redistribution, Recognition and Participation. in: Fraser/Honneth: Redistribution or Recognition? Verso, 2003. pp. 7-109. "

Részletek az esemény facebook-oldalán, illetve a Társadalomelméleti Kollégium oldalán.

2011. november 9., szerda

Harc folyik a térért a hajléktalanokat sújtó jogszabályok betartatása miatt

Vajon milyen jogai vannak egy hajléktalannak Magyarországon? Vajon a hajléktalanság bűn? Kié a közterület? Vajon milyen állapotban vannak a hajléktalanszállók Magyarországon, és mit gondolnak erről a hajléktalanok? Harc folyik a térért a VIII. kerületben és a fővárosban a hajléktalanokat sújtó jogszabályok betartatása miatt. A hajléktalanság önmagában nem bűn, hanem egy szegénységi állapot.

"Nincs olyan, hogy hajléktalan kérdés. Közrendvédelmi kérdés van. Ha nem szorítjuk ki a hajléktalanokat, ők szorítják ki a józsefvárosiakat." (Kocsis Máté, józsefvárosi polgármester)
"Ezeket az embereket eltüntetik azok elől, akik segíteni tudnának nekik, ettől még több fagyhalál lesz a télen." (Bene Géza, A Város Mindenkié)
"Nincs prevenció. (...) ...ugyanúgy folyik a 'hajléktalangyártás'." (Gurály Zoltán, Tízek Tanácsa)

A TASZ október 30-án közzétett videójában arra kéri az olvasókat, hogy az általuk készített minta alapján küldjenek levelet Kocsis Máténak, a Fidesz hajléktalanügyi referensének.

További információkért érdemes megnézni: az eredeti felhívás a TASZ hivatalos oldalán, illetve a teljes cikk a TASZ blogjáról, valamint Kocsis Mátéval készült interjú a hajléktalanság kérdéséről és a hajléktalanok ellátásával foglalkozó oldal.
Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák - Szociológusok éves konferenciája 2011. november 11-13.

Szerencsére nincs hiány konferenciákból:
2011. november 11-13. között rendezik meg Miskolcon a szociológusok éves konferenciáját "Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák" címmel. 

Regisztrációs díjak 

MSZT tag: felnőtt 3000 Ft, kedvezményes 1500 Ft (diák, nyugdíjas, munkanélküli, 3 év alatti gyermeket nevelő)
Nem MSZT tag: felnőtt 5000 Ft; diák és nyugdíjas, munkanélküli, 3 év alatti gyermeket nevelő 1500 Ft,
amely összegek a helyszínen készpénzben fizetendők.  

Aki teheti, annak érdemes elmennie a konferenciára, mert a szekciók izgalmas témákat és előadásokat ígérnek nem csupán a szociológusok, hanem a társadalomföldrajz iránt érdeklődők számára:

(1) Természeti katasztrófák szociológiája
(2) A személyes és a történelmi idő drámai egybeesése: kollektív traumák személyes megélése
(3) Határhelyzetek elméleti és módszertani kérdései
(4) Traumák és határhelyzetek lenyomatai az élettörténetekben
(5) Túlélési stratégiák: traumák és utóéletük
(6) Interetnikus viszonyok
(7) Integrációs nehézségek
(8) Fogyatékosügyek - társadalmi részvétel, kirekesztés, együttélés
(9) Települési hátrányok
(10) Munkaerőpiaci hátrányok
(11) A szocializáció peremvidéke
(12) Életformák, életmódok
(13) Attitűdök változása Magyarországon és Európában
(14) A család átalakulása: válság vagy megújulás?
(15) Emlékezés Tomka Miklósra
(16) Kisebbségi magyarok. Az Educatio folyóirat vitája
(17) Konfliktuskezelés és diszkrimináció. A Társadalompolitikai Párbeszéd Műhely kerekasztala


További információk itt.

2011. november 5., szombat

Bemutatkozik a "Think outside the box" rovat

A blognak szándékaink szerint állandó rovatává váló "Think outside the box" rövid bejegyzések célja, hogy bennük olyan tartalmakat  (pl. videók, képek, szövegek, művészeti alkotások, stb.) népszerűsítsünk és osszunk meg, amelyek rámutatnak arra, hogy ugyanarról a dologról milyen más/új módon is lehet gondolkodni, így segítik, hogy a világról alkotott elképzeléseinket egész másként szemléljük, mint korábban.

A kifejezés maga alapvetően az innováció és a kreativitás fogalomköréhez kötődik. Habár a fogalom, amely az 1960-as években jelent meg az Egyesült Államokban, és mára már talán elcsépeltnek is számít az üzleti világban, a benne rejlő hozzáállás miatt mégis figyelemre méltó. Ezért is indítunk el egy külön rovatot ezzel a címmel. A "doboz" a korlátolt és földhöz ragadt gondolkodás szimbóluma.[*]

A kifejezéshez klasszikusan társított elgondolkodtató kis feladat, mikor arra kérnek fel valakit, hogy egy négyzetrács 9 pontját próbálja meg legfeljebb négy egyenes vonallal összekötni úgy, hogy nem emeli fel közben a ceruzáját. A megoldást a fejtörőben az jelenti, ha ki merünk lépni korlátaink közül, és úgy oldjuk meg a feladatot.A fentiekből következik, hogy új, innovatív gondolatok és megoldások akkor születhetnek, ha lehetővé tesszük saját magunk számára, hogy a jól megszokott gondolkodási kereteinken túl lépve, a "dobozból" kitekintve, azon túllépve próbáljunk gondolkodni, problémákat megérteni, jelenségekhez viszonyulni. Kritikai geográfusként ezt a hozzáállást követjük és erre biztatunk másokat is.


15. Történeti Geográfusok Nemzetközi Konferenciája - Prága


2012. augusztus 6-10. között Prágában tartják meg a 15. Történeti Geográfusok Nemzetközi Konferenciáját (15th International Conference of Historical Geographers). A konferencia házigazdája és helyszíne a Prága belvárosában elhelyezkedő Károly Egyetem (Univerzita Karlova) Természettudományi Kara, az eseményt a kar a Cseh Tudományos Akadémiával, a Történelemtudományi Intézettel és a Cseh Földrajzi Társaságnak a Történeti Földrajz és Környezettörténelem Szekciójával közösen szervezi meg. A prágai konferencia jelentősége, hogy a 14 eddig megrendezett konferencia után az első olyan, amelyet posztszocialista országban tartanak meg. Éppen ezért ez nemcsak felhívja a figyelmet a kelet-közép-európai térség sajátos történelmi adottságaira, hanem elő is segítheti a diskurzust a sok szempontból közös történelmi múltú országok között, különös tekintettel posztszocialista múltjuk megértése érdekében.

A konferencia igen széles körű és változatos témákban várja az előadókat, tág teret adva ezzel a kritikai szemléletű előadásoknak is. A szervezők különösen várják és támogatják az európai fiatal kutatók részvételét. Az absztraktok leadási határideje 2011. december 31. (szombat). Azok számára, akik 2012 március 31-ig regisztrálnak, a részvételi díjak kutatók esetében 270, diákoknak 140, kísérőknek 80, a konferencia vacsoráért (opcionális) minden esetben €45 összegeket kérnek. Az egyetemi hallgatók számára felhívom a figyelmet arra, hogy egyetemüktől rendszerint támogatás igényelhető a konferencia költségeinek fedezésére, így például az ELTE TTK hallgatók számára tudományos célokra benyújtott pályázatok maximum 75%-át, de személyenként félévente legfeljebb 50.000Ft-ot fedezhet az egyetem (http://hali.elte.hu/rendkivuliksporttudkult). Szóval, érdemes támogatások után érdeklődni!

A konferencia meghirdetett témái:
 • Historical geography: past, present and future
 • Teaching historical geography
 • Historical geography archives and methods (research)
 • Borderlands, cores and peripheries in historical geographical perspective
 • Changing rural landscapes: transformation of the countryside
 • Changing historical towns: transformation of urban space
 • Nature, society and environmental change
 • Historical natural hazards and climate change
 • Historical land use: theory and methods
 • Regional, national and transnational identities
 • Heritage: creation, conservation, protection, extinction
 • Local places – global processes: places of memory – memory of places
 • Geographies of colonialism and post-colonialism
 • Spaces of mobility and migration
 • Spaces of conflict: war and post-war landscapes
 • Transitioning economies: industrialization, urbanization, and capitalist development
 • Leisure transition: tourism, sport and recreation
 • Changing Central Europe
 • Applied historical geography

 

2011. november 4., péntek

Arun Saldanha: "EU Expansionism and the Biopolitics of Whiteness: Some Theoretical Reflections"

Arun Saldanha
Forrás: http://www.tc.umn.edu/~saldanha/bio.html
A Közép-Európai Egyetem (Central European University, CEU) Szociológia és Szociális Antropológia Tanszéke rendszeresen hirdet meg szabadon látogatható előadásokat, amelyeket külföldi egyetemekről érkező vendégelőadók tartanak, köztük gyakran neves geográfusok. Az őszi félévben, november 28-án (hétfőn) Arun Saldanha fog előadást tartani, aki a Minnesotai Egyetem Földrajz Tanszékén dolgozik fiatal kutatóként. Témájában biopolitikai megközelítésben vizsgálja az Európai Unió politikai és kulturális környezetét, és ebben szerepet kap az Unió neoliberalista gazdaságpolitikájának kritikai értékelése is, hiszen célja annak megértése, hogy a gazdasági, politikai, jogi és ideológiai dimenziók együttesen hogyan termelik újra a mindennapi rasszizmust: "EU Expansionism and the Biopolitics of Whiteness: Some Theoretical Reflections". Az előadó külön figyelmet fog szentelni a kelet-európai térség (másképpen Kelet- és Kelet-Közép-Európa) etnikai, vallási és osztályközi különbségeire, mert úgy érzi, hogy az olyan kérdések, mint a romák helyzete és az emigráció problémája meghatározó elemeivé kellene válniuk az európai identitás jövőképe körüli vitáknak. Ez a téma szervesen kapcsolódik ahhoz, amiről a 6. Nemzetközi Kritikai Földrajzi Konferencián (ICCG, Frankfurt) is beszélt, ekkor történelmi alakulásában vizsgálta az "európaiság" megfogalmazódásának rasszista képzeletét és gyakorlatát: "Europe as racial project".
 


A Fórum használata

A Fórum használatára vonatkozóan összefoglaltunk néhány olyan tevékenységet, feladatot, amelyek a Fórum céljait szolgálják. Ezeket azok számára javasoljuk, akik szerzők kívánnak lenni az oldalon.
 • konferenciák, előadások, témába illeszkedő doktori védések meghívóinak terjesztése, szakmai programok meghirdetése
 • tájékoztatás kutatói és hallgatói ösztöndíj lehetőségekről
 • nyári kurzusok, képzések, szemináriumok bemutatása
 • tájékoztatás új szakirodalmak megjelenéséről, illetve rövid ismertetések, beszámolók írása konferenciákról, új könyvekről és tanulmányokról, vagy egyéb új ismeretek, szakmai tapasztalatok leírása
 • saját kutatási eredmények, új tanulmányok, projektek, munkával kapcsolatos élmények megosztása, párbeszéd kezdeményezése új témákról
 • tájékoztatás folyóiratokhoz való hozzáférésről, segítségnyújtás ezek elérésében és használatában egyaránt
 • témába illeszkedő sajtóhírek, politikai döntések megosztása, véleménynyilvánítás aktuális társadalompolitikai ügyekről
 • tüntetések, demonstrációk, aktivista szervezkedések közzététele, esetleges benyomások, élmények, tapasztalatok megosztása
 • illetve bármilyen olyan ötlet, gondolat, javaslat, amely az intellektuális szervezkedés magasabb fokát irányozza elő (pl. szeminárium vagy műhely szervezése, publikációs stratégia, konferencia szervezése, ösztöndíjprogram, alapítvány vagy egyesület alapítása)

A Fórum céljai

A Fórum célja:
 • megismertetni a kritikai földrajzot a tágabb közönséggel  
 • felületet nyújtani a kritikai geográfusok egyre bővülő táborának, hogy megvitassuk a hazai és nemzetközi geográfia jelen állapotát, abban elfoglalt helyünket, megfogalmazzuk a magyar kritikai földrajz céljait, feladatait
 • változtatni a magyar társadalmi és tudományos élet posztszocialista állapotán, az intellektuális identitásválság és szellemi izoláció sajátosságain a magyar társadalomföldrajzban
 • elősegíteni a hazai társadalomföldrajz szemléleti megújulását a kritikai elméletek pluralizmusának és az oktatásban való jelenlétüknek megteremtésével
 • kapcsolatot teremteni a kritikai elméletekkel foglalkozó társadalomtudományok hazai képviselőivel, társadalomtudományi szakkollégiumokkal és a tudományos intézményrendszeren kívüli, társadalmi kirekesztés ellen küzdő közösségekkel
 • elutasítani a tudományos kutatás önös érdekű semlegességét, izoláltságát és az egyre inkább piaci céloknak alárendelt egyetemi berendezkedést, ellenben mi úgy hisszük, hogy a társadalomföldrajz a társadalomé: a társadalomföldrajzot elérhetőbbé kell tennünk az emberek számára és valós társadalmi problémák megoldására kell alkalmaznunk
 • kritikusan tekinteni a földrajztudomány mindenkori ideologikus szerepeire (így például kolonialista és imperialista hagyományaira), illetve azon hatalmi rezsimekre, amelyek célja a fennálló társadalmi különbségek természetesnek láttatása és újratermelése
 • elősegíteni a társadalmi problémákról folytatott kutatói diskurzus kialakulását, és elősegíteni a kritikai földrajz elméleteinek, módszereinek, illetve kutatóinak és hallgatóinak a hétköznapi élettel való szoros kapcsolatának és aktív párbeszédének megteremtését
 • a társadalmi viszonyok aktív megváltoztatása, az alternatív közösségi lehetőségek keresése, az autonóm és alulról szervezett közösségek építésének támogatása
 • a civil érdekvédelem támogatása és az emberi jogok védelme, ezért küzdünk a faji adottságok, a nemi identitás, a szexuális magatartás és a fogyatékkal élés alapján történő társadalmi kirekesztés, a megbélyegzés és a nacionalista sovinizmus ellen
 • a környezetrombolás, a természet kizsákmányolása elleni fellépés és az ember-természet kapcsolat új, adaptív alapokra helyezése
 • kritikusnak lenni a kapitalista rendszer, a neoliberalista politika és a "globalizált" világgazdaság folyamataival szemben, az ezek okozta társadalmi igazságtalanság és létbizonytalanság elleni küzdelem érdekében
A fenti pontokat a Nemzetközi Kritikai Földrajzi Csoport (International Critical Geography Group) Szándéknyilatkozatának szellemében, annak irányadását követve fogalmaztuk meg.