2011. november 4., péntek

A Fórum céljai

A Fórum célja:
 • megismertetni a kritikai földrajzot a tágabb közönséggel  
 • felületet nyújtani a kritikai geográfusok egyre bővülő táborának, hogy megvitassuk a hazai és nemzetközi geográfia jelen állapotát, abban elfoglalt helyünket, megfogalmazzuk a magyar kritikai földrajz céljait, feladatait
 • változtatni a magyar társadalmi és tudományos élet posztszocialista állapotán, az intellektuális identitásválság és szellemi izoláció sajátosságain a magyar társadalomföldrajzban
 • elősegíteni a hazai társadalomföldrajz szemléleti megújulását a kritikai elméletek pluralizmusának és az oktatásban való jelenlétüknek megteremtésével
 • kapcsolatot teremteni a kritikai elméletekkel foglalkozó társadalomtudományok hazai képviselőivel, társadalomtudományi szakkollégiumokkal és a tudományos intézményrendszeren kívüli, társadalmi kirekesztés ellen küzdő közösségekkel
 • elutasítani a tudományos kutatás önös érdekű semlegességét, izoláltságát és az egyre inkább piaci céloknak alárendelt egyetemi berendezkedést, ellenben mi úgy hisszük, hogy a társadalomföldrajz a társadalomé: a társadalomföldrajzot elérhetőbbé kell tennünk az emberek számára és valós társadalmi problémák megoldására kell alkalmaznunk
 • kritikusan tekinteni a földrajztudomány mindenkori ideologikus szerepeire (így például kolonialista és imperialista hagyományaira), illetve azon hatalmi rezsimekre, amelyek célja a fennálló társadalmi különbségek természetesnek láttatása és újratermelése
 • elősegíteni a társadalmi problémákról folytatott kutatói diskurzus kialakulását, és elősegíteni a kritikai földrajz elméleteinek, módszereinek, illetve kutatóinak és hallgatóinak a hétköznapi élettel való szoros kapcsolatának és aktív párbeszédének megteremtését
 • a társadalmi viszonyok aktív megváltoztatása, az alternatív közösségi lehetőségek keresése, az autonóm és alulról szervezett közösségek építésének támogatása
 • a civil érdekvédelem támogatása és az emberi jogok védelme, ezért küzdünk a faji adottságok, a nemi identitás, a szexuális magatartás és a fogyatékkal élés alapján történő társadalmi kirekesztés, a megbélyegzés és a nacionalista sovinizmus ellen
 • a környezetrombolás, a természet kizsákmányolása elleni fellépés és az ember-természet kapcsolat új, adaptív alapokra helyezése
 • kritikusnak lenni a kapitalista rendszer, a neoliberalista politika és a "globalizált" világgazdaság folyamataival szemben, az ezek okozta társadalmi igazságtalanság és létbizonytalanság elleni küzdelem érdekében
A fenti pontokat a Nemzetközi Kritikai Földrajzi Csoport (International Critical Geography Group) Szándéknyilatkozatának szellemében, annak irányadását követve fogalmaztuk meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése