2012. február 26., vasárnap

The Birth of Territory könyvének megírása és ingyenesen elérhető anyagok Stuart Eldentől

Én nagyon nagyra tartom Stuart Eldent, egyrészt mert nagyon menő abban, amit csinál, másrészt mert kritikai geográfusként igyekszik minél inkább elérhetővé tenni saját kutatásait, de nemcsak publikációit, hanem előadásait, interjúit is. Ami az első dolgot illeti, Elden a "terület" fogalmának történetével és filozófiájával, politikai földrajzzal, valamint bizonyos nagy elmék, úgy mint pl. Henri Lefebvre, Michel Foucault, Nietzsche, Heidegger gondolatainak földrajzi szemléletű vizsgálatával foglalkozik.

Most legújabban egy óriási vállalkozást zárt le, hiszen már 2000 óta foglalkozott egy könyv megírásával, amelyet 2008-2011 között már intenzíven írt (ennek ugyebár mindig egy zsíros pályázat a kulcsa), és most már az impozánsan vaskos anyag lektorálás alatt áll. A könyv címe The Birth of Territory, és benne eddigi történeti-politikai munkásságának jórészét összegzi, külön rovatot is vezet a könyv egyes fejezeteinek megírásáról és teljes elkészültéről. Tartalmában a "nyugati" világban (görögök, rómaiak, germánok, császárkor, pápaság, reneszánsz, végül az újkori liberális állam gondolatáig koráig jut el) végbemenő eszmetörténeti áttekintés, amely a jogi és politikai gondolkodás alakulása szerint vizsgálja a "terület" fogalmának változását. Szerintem egyébként ez a sajátosság okozhatja Elden megközelítésének a hiányosságait is, hiszen nem világos előttem, ez a "nyugati" narratíva (mi szerint van ilyen, hogy "nyugati"?) mennyiben vágja el a "terület/territórium" univerzális fogalmának szélesebb értelmezései előtt az utat, hogy úgy mondjam egy kanonizált, klasszikus ívet követ, amit a fogalom "megszületésének" esszencialista felütése is diktál. Ugyanígy, hogy mennyiben lesz egy kritikai szál beépítve a "nyugati" gondolkodás sajátosságairól egy ilyen történeti/gondolati ívbe, és mennyiben értelmezhető az Elden által vizsgált "territórium" fogalma konkrétan a "nyugati" koncepciók kialakulásáként, számomra még kérdés marad. Mindenesetre, az elvont filozofálgatástól óckodó "realista-praxisorientált" geográfusok számára is figyelemreméltó lehet, hogy a földrajz egyik legalapvetőbb fogalmának kibontására, történetiségének megértésére vállalkozott egy igencsak mélyen és széleskörűen felkészült kutató.Ami a másik dolgot illeti, ma is felrakott egy adag szöveget a blogjára, és ezzel tovább kövéredett az általa ingyenesen hozzáférhető tett anyagainak a listája. Ahogyan említettem, nemcsak publikációi, hanem egyéb anyagai, bizonyos előadásainak a hanganyaga, interjúi is fönt vannak. Ezeket mindenképpen érdemes átnézni, ahogyan Elden blogját is érdemes időnként böngészgetni.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése